R J E Š E N J E

 

Upravni odbor Udruge za mali nogomet Split (u nastavku UO UMN-a), odlučujući o zahtjevu ekipe "Basic rasvjeta", na sjednici održanoj 16. rujna 2020.,

r i j e š i o  j e:

  1. Stavlja se izvan snage Rješenje UO UMN-a br.111/2019.-20. od 10. rujna 2020.
  2. Ekipa „Basic rasvjeta“ se vraća u natjecanje 2. lige veterana.
  3. Neodigrana utakmica između ekipa „Basic rasvjeta“ i „PUSD“ registrira se rezultatom 3-0 za ekipu „PUSD.“ te se ekipa „Basic rasvjeta“ kažnjava sa 1 (jednim) negativnim bodom.

 

Obrazloženje

Rješenjem UO UMN-a br.111/2019-20. od 10. rujna 2020., a sukladno odredbi čl. 47. st. 1. Pravilnika o malonogometnim natjecanjima, utvrđeno je kako je ekipa "Basic rasvjeta" odustala od natjecanja u 2. ligi veterana.

Dana 16. rujna 2020. ekipa "Basic rasvjeta"je povukla svoj zahtjev za odustajanjem od natjecanja u 2. ligi veterana te je zatražila da je se vrati u natjecanje pa je UO UMN-a udovoljio tom zahtjevu i odlučio kao u izreci pod toč. I. i II..

Glavna misao vodilja UO UMN-a za donošenje ovakve odluke je bila činjenica da se radi o izvanrednim okolnostima (pandemija Covid 19) koje su utjecale čak i na naše dugogodišnje članove koji su bili spremni odustati od natjecanja, kao i da se u konkretnom slučaju radi o amaterizmu, rekreaciji i ljubavi prema malom nogometu, čija je svrha isključivo druženje, opuštanje i zabava.

Odluka pod toč. III. se temelji na odredbi čl. 42. st. 1. Pravilnika o malonogometnim natjecanjima i čl. 13. st. 1. Disciplinskog pravilnika. 

Ova odluka će se objaviti na web stranici UMN-a.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK U.O.

                                                                                                                                                              Josip Radić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ovog rješenja svaka ekipa iz UMN-a može podnijeti žalbu bez plaćanja pristojbe. Krajnji rok za podnošenje žalbe je 17. rujna 2020. u 12:00 sati. Žalba se podnosi putem Ureda UMN-a i o njoj odlučuje Skupština UMN-a. Žalba zadržava izvršenje rješenja (do odluke Skupštine UMN-a sve utakmice ekipe „Basic rasvjeta“ se odgađaju).

 

Dna:

-          ekipi "Basic rasvjeta" putem predstavnika 

-          disciplinskom sucu 

-          organizator natjecanja Ozren Bralić 

-          svim ekipama UMN-a putem web stranice 

-          arhiva