R J E Š E N J E

 

Upravni odbor Udruge za mali nogomet Split (u nastavku UO UMN-a), odlučujući o zahtjevu ekipe"Mickey Mouse", na sjednici održanoj 16. rujna 2020.,

r i j e š i o  j e:

1. Stavlja se izvan snage Rješenje UO UMN-a br.109/2019.-20. od 10. rujna 2020.

2. Ekipa „Mickey Mouse“ se vraća u natjecanje 3. lige veterana.

3. Neodigrana utakmica između ekipa „Mickey Mouse“ i „Dolce Iva Rađa trgovina“ registrira se rezultatom 3-0 za ekipu „Dolce Iva Rađa trgovina.“ te se ekipa „Mickey Mouse“ kažnjava sa 1 (jednim) negativnim bodom.

Obrazloženje

 

Rješenjem UO UMN-a br.109/2019-20. od 10. rujna 2020., a sukladno odredbi čl. 47. st. 1. Pravilnika o malonogometnim natjecanjima, utvrđeno je kako je ekipa "Mickey Mouse" odustala od natjecanja u 3. ligi veterana.

Dana 15. rujna 2020. ekipa "Mickey Mouse"je povukla svoj zahtjev za odustajanjem od natjecanja u 3. ligi veterana te je zatražila da je se vrati u natjecanje pa je UO UMN-a udovoljio tom zahtjevu i odlučio kao u izreci pod toč. I. i II..

Glavna misao vodilja UO UMN-a za donošenje ovakve odluke je bila činjenica da se radi o izvanrednim okolnostima (pandemija Covid 19) koje su utjecale čak i na naše dugogodišnje članove koji su bili spremni odustati od natjecanja, kao i da se u konkretnom slučaju radi o amaterizmu, rekreaciji i ljubavi prema malom nogometu, čija je svrha isključivo druženje, opuštanje i zabava.

Odluka pod toč. III. se temelji na odredbi čl. 42. st. 1. Pravilnika o malonogometnim natjecanjima i čl. 13. st. 1. Disciplinskog pravilnika.

Ova odluka će se objaviti na web stranici UMN-a.

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK U.O.

                                                                                                                                                    Josip Radić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ovog rješenja svaka ekipa iz UMN-a može podnijeti žalbu bez plaćanja pristojbe. Krajnji rok za podnošenje žalbe je 17. rujna 2020. u 12:00 sati. Žalba se podnosi putem Ureda UMN-a i o njoj odlučuje Skupština UMN-a. Žalba zadržava izvršenje rješenja (do odluke Skupštine UMN-a sve utakmice ekipe „Mickey Mouse“ se odgađaju)

 

Dna:

-          ekipi "Mickey Mouse" putem predstavnika 

-          disciplinskom sucu 

-          organizator natjecanja Ozren Bralić 

-          svim ekipama UMN-a putem web stranice 

-          arhiva