Zbog  okolnosti u pogledu epidemije koronavirusa COVID-19, a po preporuci Stručnog stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije molimo sve naše natjecatelje da se pridržavaju sljedećih uputa:  

  1. Prilikom ulaska u dvoranu staviti masku na lice i dezinficirati ruke
  2. Suzdržavati se od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavate bliži socijalni kontakt
  3. Ukoliko imate bilo kakvu respiratornu bolest i / ili povišenu tjelesnu temperaturu (veću od 37.50 C) da ne dolazite na utakmice
  4. Tribine u dvorani S.C. Gripe su zatvorene, te nitko ne može boraviti na istima.
  5. U dvoranu mogu ući samo članovi Udruge koji taj dan nastupaju na utakmici.
  6. Svlačionice se mogu koristiti, ali preporuka je da što kraće boravite u istima.
  7. U dvoranu doći onoliko ranije koliko vam je potrebno da se zagrijete, a po završetku utakmice dvoranu napustiti u što kraćem vremenskom roku.

Pridržavanje gore navedenog je nužno kako bi mogli provoditi naša natjecanja.