Split, 10.7.2018.
Ur.br. 1/2018-19.DŠ.
Na 34. sjednici Upravnog odbora održanoj 28.6.2018. odluka Upravnog odbora ur.br.
3/2017-18.DŠ. se stavlja van snage te se donosi sljedeća


O D L U K A


U natjecateljskoj sezoni 2018/19 ekipa može registrirati:
1)  najviše 6 novih igrača i to:

  • u prvom (jesenskom) dijelu sezone najviše 4 nova igrača
  • najviše 4 nova igrača koja su u prethodnoj sezoni bila registrirana za istu ekipu

2)  najviše jednog dodatnog novog igrača
3)  neograničen broj starih igrača/igrača povratnika
Napomena:

Pod pojmom "novih igrača" podrazumijevaju se svi igrači koji nisu nastupali ili nisu bili
registrirani najmanje 4 uzastopne polusezone za ekipu koja registrira igrače.
Pod  pojmom  "dodatni  novi  igrači"  podrazumijeva  se  odregistracija  jednog  novog
igrača i potom registracija drugog novog igrača.
Pod pojmom "stari igrači/igrači povratnici" podrazumijevaju se:
­  svi igrači koji se ne smatraju novim igračima,
­  svi oni igrači koji  su u  prethodnom drugom  (ljetnom) dijelu  sezone  2017./2018.
nastupali ili bili registrirani za ekipu koja registrira igrače.
Svi „odregistrirani novi“ igrači smatraju se novim igračima prilikom registracije u bilo
kojoj sljedećoj polusezoni.

Ova odluka se ne odnosi na ekipe koje sudjeluju u najnižem rangu natjecanja.
Za tumačenje i primjenu ove Odluke nadležan je Upravni odbor UMN-a.
Predsjednik U.O.
Josip Radić